Tin tức nổi bật
Tên Video
Video Play
Slide Shows
LIÊN KẾT
Online:
8
 
Truy cập:
471788
Bưu chính ủy thác

1. Khái niệm :

Dịch vụ Bưu chính uỷ thác (Consignment Service) là dịch vụ khách hàng thoả thuận và uỷ quyền cho Bưu điện thực hiện một phần hay toàn bộ việc chấp nhận , điều phối và chuyển phát vật phẩm hàng hoá của họ với các yêu cầu về địa điểm, phương tiện vận chuyển, thời gian giao nhận và các yêu cầu đặc biệt khác.

2. Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam thống nhất quản lý dịch vụ Bưu chính uỷ thác (BCUT) trong phạm vi cả nước.

3. Qui định về phạm vi áp dụng của dịch vụ :
- Khách hàng được chấp nhận sử dụng dịch vụ BCUT của Bưu chính Việt Nam trong trường hợp một lần gửi có khối lượng tối thiểu 31.5 kg trở lên.

- Trường hợp trong 01 lần gửi, bưu gửi có khối lượng ít hơn 31.5 kg thì được chấp nhận nếu là khách hàng thường xuyên.

- Khách hàng thường xuyên là khách hàng sử dụng dịch vụ BCUT không ít hơn 05 lần trong 01 tháng tại 01 bưu cục có mở dịch vụ.

Tạm thời chỉ chấp nhận dịch vụ BCUT trong nước.

4. Nội dung hàng hoá, kích thước và cách gói bọc :
- Bưu điện chỉ chấp nhận các loại hàng được nhà nước cho phép lưu thông trên thị trường và có đủ chứng từ quy định kèm theo.

- Các loại hàng hoá được phân loại theo tính chất vật liệu sản xuất, kích thước chế tạo ... phù hợp với việc khai thác, vận chuyển trên các loại phương tiện do Bưu chính Việt Nam sử dụng.

- Giới hạn về kích thước tối đa phụ thuộc vào loại phương tiện vận chuyển

- Đối với hàng vận chuyển bằng máy bay kích thước tối đa : Chiều dài nhất phải / 1,5 m ; Tổng chiều dài + Chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) # 3 m.

- Đối với hàng vận chuyển bằng ô tô, tàu hoả thể tích phải # 0/5 m3 ; chiều dài nhất tối đa đến 2,5 m.

- Cách gói bọc : Hàng hoá gửi theo dịch vụ BCUT do người gửi tự bao gói hoặc sử dụng dịch vụ bao gói của Bưu điện với chi phí thoả thuận trên nguyên tắc gói bọc và bao bì phải phù hợp với tính chất của từng loại hàng hoá và phù hợp với phương thức vận chuyển.

5. Cước phí:
- Cước phí được tính trên cơ sở cộng cước chính và cước phụ (nếu có). Cước được thu ở người gửi theo quy định cước dịch vụ BCUT của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông VN. Cước BCUT tính cho 1 kiện hàng theo công thức sau :

http://vnpt.com.vn/Upload/CMS/bcut.jpg

Trong đó :
+ Cước chính : Được quy định tại bảng cước liên tỉnh đường bộ theo công văn 1600/KH-KD của VPS.

+ R : Hệ số tính cước căn cứ vào bảng phân loại hàng hoá

+ Phụ cước chấp nhận tại huyện ngoại thành : Khách hàng gửi hàng ở các huyện ngoại thành phải trả thêm phụ cước Chấp nhận tại ngoại thành.

+ Phụ cước chuyển đến huyện ngoại thành : Trường hợp khách hàng gửi đến huyện ngoại thành của tỉnh đến khách hàng phải trả thêm phụ cước vận chuyển từ trung tâm tỉnh đến huyện đó.

- Nếu huyện đó nằm trên đường thư của Cty vận chuyển mức phụ cước = 0

- Nếu huyện đó thuộc đồng bằng, Trung du mức phụ cước = 250 đ/kg

- Nếu huyện đó thuộc huyện miền núi, hải đảo mức phụ cước = 450 đ/kg

+ Phụ cước máy bay : Trường hợp khách hàng đề nghị đề nghị gửi hàng theo đường máy bay phải trả thêm phụ cước máy bay ( 4000 đồng /kg hoặc 5.500 đ/kg tuỳ theo tỉnh đến).

+ M : Khối lượng hàng gửi

+ K : Hệ số giảm cước ưu đãi áp dụng trong trường hợp 01 khách hàng gửi 01 lần với khối lượng > 200 kg hoặc tổng số hàng gửi trong một tháng của 01 khách hàng > 200 kg. Hệ số giảm cước phụ thuộc vào thời điểm và khối lượng hàng gửi của khách hàng.

- Đối với dịch vụ BCUT khách hàng có thể sử dụng dịch vụ BCUT máy bay không ưu tiên tuyến HN - Tp. HCM và ngược lại. Cước được thu theo quy định trong bảng cước.

- Cước được thanh toán ngay sau 01 lần gửi hoặc ghi nợ thanh toán theo các điều khoản đã quy định trong hợp đồng uỷ thác được ký giữa người gửi và cơ sở Bưu điện.

- Cước phí được thể hiện bằng tiền trên ô quy định của phiếu gửi C1. Khi thu tiền cước, khách hàng sẽ được cấp hoá đơn BC01 (hoá đơn đặc thù của ngành Bưu điện) theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

6.Thời gian nhận gửi, vận chuyển và phát hàng :
- Thời gian nhận gửi và vận chuyển hàng hoá được thực hiện theo yêu cầu của người gửi đã được thoả thuận trước phù hợp với chỉ tiêu chất lượng về thời gian và phạm vi mạng phục vụ của dịch vụ (Công bố tại các Bưu cục mở dịch vụ).

7.Hình thức nhận gửi và phát hàng
- Nhận gửi và phát tại các cơ sở Bưu điện

- Nhận gửi và phát tại địa chỉ theo yêu cầu

8.Thủ tục nhận gửi

- Khi làm thủ tục gửi hàng BCUT, khách hàng cần lưu ý một số điểm sau:

- Một số vật phẩm, hàng hoá Bưu điện không được phép nhận gửi :

- Các hàng hoá, tài liệu vi phạm các quy định của Nhà nước về hàng cấm gửi, cấm lưu thông.
Hàng hoá có thể gây nguy hại cho nhân viên khai thác, phương tiện vận chuyển và thiết bị Bưu chính.

- Khi sử dụng dịch vụ khách hàng cần ghi đầy đủ, rõ ràng và chính xác các thông tin trên phiếu gửi C1. Phiếu gửi C1 có 2 liên (in bằng giấy Carbon) được đánh số hiệu bằng dãy số tự nhiên gồm có 7 chữ số. Khách hàng gi đầy đủ họ tên, địa chỉ người gửi, người nhận, nội dung bưu gửi, đánh dấu vào các ô giấy tờ kèm theo, số lượng kiện hàng gửi, yêu cầu gửi bằng đường bay, đường bộ, ô tô, phát tại nhà hay nhận tại cơ quan Bưu điện, ghi rõ yêu cầu trong trường hợp không phát được, ký và ghi ngày tháng gửi (theo mẫu 1) .

- Trường hợp khách hàng gửi nhiều hàng cho 1 hoặc nhiều địa chỉ, hoặc sử dụng các thoả thuận khác, khách hàng ghi trên ô người nhận dòng chữ #ghi trong bảng kê C1/bis kèm theo# (theo mẫu2 ). Nhân viên Bưu điện có trách nhiệm ghi Họ tên và địa chỉ người nhận, danh mục hàng gửi ... vào ấn phẩm C1/bis theo danh sách cụ thể mà người gửi cung cấp (theo mẫu 3). Sau khi lấy chữ ký người gửi trên phiếu C1/bis, nhân viên giao dịch giao liên thứ 2 phiếu C1/bis cho người gửi.

- Cung cấp các chứng từ hợp pháp đi kèm bưu gửi BCUT theo quy định (Bưu gửi BCUT có nội dung là hàng hoá tuân theo quy định tại thông tư liên tịch giữa Tổng cục Bưu điện, Bộ Công An, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại).

- Đối với bưu gửi có nội dung hàng hoá là chất lỏng chất bột, đồ điện, điện tử gửi theo đường bay khi gửi cần phải tuân theo quy định về an toàn hàng không (hàng phải có nguồn gốc rõ ràng và khách hàng phải viết cam đoan theo mẫu).

- Gói bọc đảm bảo an toàn cho hàng hoá.

- Khách hàng trả tiền cước đầy đủ theo quy định (nếu có).

* Lưu ý một số quy định của dịch vụ BCUT ghi ở mặt sau của liên thứ 1 phiếu gửi C1.

Nếu người gửi yêu cầu chuyển hoàn hoặc bưu gửi BCUT phải chuyển hoàn do lỗi của người gửi thì người gửi phải trả cước chuyển hoàn (trừ trường hợp khách hàng yêu cầu huỷ bỏ khi không phát được).

9. Phát bưu gửi BCUT :
- Khi Bưu điện phát hàng, người nhận ký tên trên phiếu phát hàng C3 (Mẫu 4)

10. Khiếu nại và bồi thường :

- Người sử dụng dịch vụ có quyền khiếu nại khi

- Hàng không được phát theo đúng thời gian đã thoả thuận

- Hàng bị mất, hư hỏng một phần hay toàn bộ

- Bưu điện không thực hiện theo đúng các thoả thuận trong hợp đồng đã ký kết

- Người khiếu nại không phải trả cước khiếu nại

- Thời hạn chấp nhận khiếu nại : Trong vòng 3 tháng kể từ khi kết thúc thời gian toàn trình của dịch vụ.

Thủ tục khiếu nại :
- Khách hàng có thể khiếu nại trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại

- Người gửi có quyền thực hiện việc khiếu nại tại bất cứ bưu cục nào có mở dịch vụ BCUT.

- Nếu khiếu nại qua điện thoại thì phải gọi đến chính bưu cục mà người gửi đã ký gửi bưu phẩm để nhân viên Bưu điện kiểm tra lại thông tin.

- Khách hàng ghi đầy đủ thông tin liên quan trên mẫu khiếu nại C6 (Mẫu 5) ở mục người gửi, người nhận.

- Khiếu nại sẽ được chuyển đi bằng Fax.

- Thời gian tổ chức điều tra : Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

11. Quy định và trách nhiệm bồi thường :
- Bưu điện không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp hàng hoá bị mất mát hư hỏng do các nguyên nhân bất khả kháng được quy định trong Thể lệ Bưu phẩm, Bưu kiện hoặc bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ.

- Nếu trong hợp đồng giữa Bưu điện và người sử dụng dịch vụ không có quy định riêng về mức bồi thường, các trường hợp khác được bồi thường như sau:

- Hàng hoá bị gửi chậm so với chỉ tiêu thời gian toàn trình sẽ được bồi thường một khoản tiền bằng số cước phí đã trả khi ký gửi số hàng đó (Thời gian toàn trình phụ thuộc theo từng hướng chuyển hàng BCUT và được công bố tại các điểm giao dịch).

- Hàng hoá bị suy suyển, hư hỏng, bị mất một phần hay toàn bộ nội dung sẽ được bồi thường theo nấc khối lượng tương ứng với số hàng đó (theo quy định về bồi thường hàng hoá vận tải trên cơ sở phương thức vận chuyển mà người gửi sử dụng) cộng thêm phần cước phí đã trả khi ký gửi.

- Thủ tục bồi thường : Sau khi đã hết hạn điều tra hoặc đã có xác định là hàng hoá bị mất mát, hư hỏng, suy suyển, chậm chỉ tiêu thời gian, Giám đốc Bưu điện tỉnh, thành phố ra quyết định bồi thường cho người được hưởng.

12. Các trường hợp đặc biệt
- Trường hợp không phát được cho người nhận, người nhận không địa lại địa chỉ, bưu phẩm được xử lý ngay theo yêu cầu của người gửi.

- Nếu người gửi yêu cầu chuyển tiếp đến một cơ sở Bưu điện khác, Bưu điện sẽ làm thủ tục chuyển tiếp. Cước chuyển tiếp được tính bằng cước một kiện tương đương từ nơi chuyển tiếp đến địa chỉ mới. Cước chuyển tiếp do người yêu cầu Trực thuộc Bưu điện huyện tiếp trả hoặc thu ở người nhận (Nếu có cam kết về việc thanh toán của người yêu cầu).

- Trường hợp xin thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận : Khách hàng có thể yêu cầu xin thay đổi họ tên địa chỉ người nhận tại nơi ký gửi bưu gửi BCUT nhưng phải chứng minh là chủ hợp pháp của bưu gửi và phải trả tiền thủ tục phí, cước phát sinh (nếu có) theo quy định.

Các bài mới hơn:
  Bán vé máy bay  (27/10/2011)
  Tiết kiệm Bưu điện  (26/10/2011)
  Dịch vụ Thu hộ, chi hộ  (26/10/2011)
  Dịch vụ Điện hoa  (26/10/2011)
Các bài đã đăng:
  Dịch vụ VExpress  (25/10/2011)
  Dịch vụ Bưu phẩm  (25/10/2011)
  Dịch vụ EMS  (25/10/2011)
  Dịch vụ Bưu kiện  (25/10/2011)
Bưu điện tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng - TX Gia Nghĩa - Đắk Nông
Điện thoại: 0501.3545 555 - Fax: 0501.3545 170