Tin tức nổi bật
Tên Video
Video Play
Slide Shows
LIÊN KẾT
Online:
8
 
Truy cập:
471780
Tiết kiệm Bưu điện

Tiết Kiệm Bưu Điện (TKBĐ) là hình thức huy động mọi nguồn tiền nhàn rỗi trong các tầng lớp dân cư được thực hiện trên mạng lưới bưu chính,viễn thông công cộng nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án của Chính phủ và theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Dịch vụ TKBĐ nhận giao dịch bằng tiền Việt Nam Đồng.

Giới thiệu dịch vụ
- TKBĐ là hình thức huy động mọi nguồn tiền nhàn rỗi trong các tầng lớp dân cư được thực hiện trên mạng lưới bưu chính,viễn thông công cộng nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án của Chính phủ và theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Dịch vụ TKBĐ nhận giao dịch bằng tiền Việt Nam đồng.
Các quy định chung
- Đối tượng sử dụng dịch vụ TKBĐ:
+ Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
+ Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng đủ để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật dân sự.
- Giấy tờ cần xuất trình khi giao dịch:
+ Chứng minh nhân dân;
+ Hộ chiếu;
+ Giấy chứng nhận của lực lượng công an;
+ Chứng minh thư quân đội hoặc thẻ quân nhân
+ Tất cả các loại giấy tờ trên phải còn giá trị sử dụng.
- Mức gửi tối thiểu của dịch vụ TKBĐ :
+ Đối với tiết kiệm có kỳ hạn : 50.000 đồng
+ Đối với tiết kiệm gửi góp: 50.000 đồng
+ Số dư tối thiểu duy trì trên tài khoản tiết kiệm cá nhân là 100.000 đồng.
- Mức gửi, rút tiền hoặc chuyển tiền tối thiểu là 50.000 đồng.
Các loại tiết kiệm
- Các loại tiết kiệm:
+ Tiết kiệm có kỳ hạn : gồm kỳ hạn 03 tháng, 16 tháng, 12 tháng và 24 tháng.
+ Tiết kiệm gửi góp: gồm kỳ hạn 6 tháng , 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng
+ Tài khoản tiết kiệm cá nhân: gồm các hình thức
+ Gửi tiền vào tài khoản.
+ Rút tiền từ tài khoản.
+ Trả lương qua tài khoản.
+ Chuyển tiền:
+ Chuyển tiền từ ngoài vào tài khoản TKCN.
+ Chuyển tiền giữa 02 tài khoản TKBĐ.


LÃI SUẤT TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1703/2011/QĐ-LienVietPostBank ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt)

I. Lãi suất tiết kiệm Bưu điện cho các dịch vụ Tiết kiệm cung cấp tại Bưu cục không nối mạng tin học:

Loại dịch vụ Lãi suất (%/năm)
1. Tiết kiệm không kỳ hạn 3.60
2. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần  
- Kỳ hạn 01 tháng

- Kỳ hạn 02 tháng 
- Kỳ hạn 03 tháng

14.00
14.00
14.00
- Kỳ hạn 06 tháng 14.00
- Kỳ hạn 12 tháng 14.00
- Kỳ hạn 24 tháng 14.00
3. Tiết kiệm gửi góp  
- Kỳ hạn 06 tháng 14.00
- Kỳ hạn 12 tháng 14.00
- Kỳ hạn 18 tháng 14.00
- Kỳ hạn 24 tháng 14.00

II. Lãi suất Tiết kiệm Bưu điện cho các dịch vụ Tiết kiệm cung cấp tại Bưu cục có nối mạng tin học:

Loại dịch vụ Lãi suất (%/Năm)
1. Tiết kiệm không kỳ hạn 3.60
2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân 3.60
3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần  
- Kỳ hạn 01 tháng
- Kỳ hạn 02 tháng
- Kỳ hạn 03 tháng
14.00
14.00
14.00
- Kỳ hạn 06 tháng 14.00
- Kỳ hạn 12 tháng 14.00
- Kỳ hạn 24 tháng 14.00
4. TKcó kỳ hạn rút lãi hàng quý  
- Kỳ hạn 12 tháng 13.32
- Kỳ hạn 24 tháng 12.48
5. TK có kỳ hạn rút lãi hàng tháng  
- Kỳ hạn 06 tháng 13.56
- Kỳ hạn 12 tháng 13.08
- Kỳ hạn 24 tháng 12.36
6. TKcó kỳ hạn rút từng phần  
- Kỳ hạn 03 tháng 14.00
- Kỳ hạn 06 tháng 14.00
- Kỳ hạn 12 tháng 14.00
- Kỳ hạn 24 tháng 14.00
7. Tiết kiệm gửi góp  
- Kỳ hạn 06 tháng 14.00
- Kỳ hạn 09 tháng 14.00
- Kỳ hạn 12 tháng 14.00
- Kỳ hạn 18 tháng 14.00
- Kỳ hạn 24 tháng 14.00
- Kỳ hạn 36 tháng 14.00
- Kỳ hạn 48 tháng 14.00
- Kỳ hạn 60 tháng 14.00

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/8/2011.

Các bài mới hơn:
  Bán vé máy bay  (27/10/2011)
Các bài đã đăng:
  Dịch vụ Thu hộ, chi hộ  (26/10/2011)
  Dịch vụ Điện hoa  (26/10/2011)
  Phát hành báo chí  (25/10/2011)
  Phát hàng thu tiền (COD)  (25/10/2011)
  Bưu chính ủy thác  (25/10/2011)
  Dịch vụ VExpress  (25/10/2011)
  Dịch vụ Bưu phẩm  (25/10/2011)
  Dịch vụ EMS  (25/10/2011)
  Dịch vụ Bưu kiện  (25/10/2011)
Bưu điện tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng - TX Gia Nghĩa - Đắk Nông
Điện thoại: 0501.3545 555 - Fax: 0501.3545 170