Tin tức nổi bật
Tên Video
Video Play
Slide Shows
LIÊN KẾT
Online:
10
 
Truy cập:
471778
Dịch vụ Thu hộ, chi hộ

I. Khái niệm:
Dịch vụ thu hộ, dịch vụ chi hộ được cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch thu, chi tiền mặt với khách hàng thông qua mạng lưới điểm phục vụ của Tổng Công ty theo hợp đồng ký kết giữa hai bên.

II. Sản phẩm cung cấp:
1. Dịch vụ Thu hộ, Dịch vụ Chi hộ:
2. Dịch vụ Chuyển tiền
3. Các dịch vụ hỗ trợ thêm:
3.1. Các tùy chọn về cách thức giao tiền/nhận tiền:
a) Thông báo bằng điện thoại, SMS.
b) Gửi giấy thông báo đến địa chỉ.
b) Nhận tiền, giao tiền tại địa chỉ.
3.2. Gửi lời nhắn: cho phép bên nhờ thu, bên nhờ chi, người gửi tiền gửi tin nhắn cho người nộp tiền, người nhận tiền.
3.3. Chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng: lựa chọn này cho phép người gửi chuyển tiền trực tiếp đến tài khoản của người nhận tại các ngân hàng có liên kết với dịch vụ chuyển tiền.

 

III. Đặc điểm sản phẩm (Mức tiền gửi, thời hạn…, chuyển hoàn, vô thừa nhận….)
1. Dịch vụ thu hộ cho phép khách hàng gửi tiền trực tiếp cho tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký sử dụng dịch vụ với Tổng công ty hoặc các đối tác của Tổng công ty.
2. Dịch vụ chi hộ cho phép các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch chuyển tiền tới khách hàng. Người nhận có thể nhận tiền tại các điểm cung cấp dịch vụ hoặc nhận tiền tại địa chỉ.
3. Dịch vụ chuyển tiền cho phép khách hàng gửi tiền đến các bưu cục, điểm giao dịch tham gia dịch vụ trên toàn quốc để trả tiền cho người nhận.
4. Người gửi phải thông báo cho người nhận biết sau khi giao dịch chuyển tiền đã được thực hiện và cách thức để nhận được tiền.
5. Người gửi cũng có thể chọn dịch vụ gửi thông báo hoặc dịch vụ giao tiền tại địa chỉ, nếu những dịch vụ này được cung cấp tại địa bàn đó.

IV. Các dịch vụ cộng thêm (nếu có):

 

V. Chỉ tiêu chất lượng, thời gian toàn trình:
Hệ thống xử lý giao dịch ứng dụng CNTT hiện đại đảm bảo rằng việc thu hộ/chi hộ được chuyển ngay tới các đối tượng thụ hưởng

 

VI. Mạng lưới cung cấp dịch vụ:
Tính đến thời điểm (30/10/2010) mạng lưới Bưu cục mở dịch vụ Thu hộ là 1945 Bưu cục.

 

VII. Cước dịch vụ:
Theo thỏa thuận trong hợp đồng với từng khách hàng.

 

VIII. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng - Bưu điện:
A/Bưu điện:
1. Tổng Công ty:
1.1. Ban hành, bổ sung, sửa đổi Qui định dịch vụ Thu hộ, dịch vụ Chi hộ, dịch vụ chuyển tiền trên hệ thống online và hướng dẫn triển khai thực hiện trên toàn mạng lưới.
1.2. Tổ chức phát triển, nâng cấp, quản lý, triển khai hệ thống ứng dụng CNTT hỗ trợ khai thác dịch vụ.
1.3. Trực tiếp ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ Thu hộ, dịch vụ Chi hộ với các khách hàng nhờ thu hộ, nhờ chi hộ, trực tiếp ký kết các hợp đồng liên kết dịch vụ chuyển tiền, đại lý dịch vụ chuyển tiền với các đối tác. Hoặc phân cấp cho các Bưu điện tỉnh, thành phố ký kết Hợp đồng cung ứng dịch vụ Thu hộ, dịch vụ Chi hộ với đối tác.
1.4. Chỉ định các Bộ phận đầu mối thực hiện chức năng quản lý, đối soát, thanh toán với đối tác nhờ thu hộ, nhờ chi hộ.
1.5. Phân chia doanh thu dịch vụ Thu hộ, dịch vụ Chi hộ, dịch vụ chuyển tiền.
2. Bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị:
2.1. Tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ Thu hộ, dịch vụ Chi hộ, dịch vụ chuyển tiền tại các Bưu cục, điểm phục vụ, đại lý trực thuộc theo Qui định nghiệp vụ và các văn bản hướng dẫn, bổ sung của Tổng Công ty.
2.2. Chịu trách nhiệm quản lý, đối soát, điều chuyển, thanh toán tiền thuộc dịch vụ Thu hộ, dịch vụ Chi hộ, chuyển tiền giữa Bưu điện tỉnh, thành phố với các bưu điện quận, huyện, các bưu cục, điểm giao dịch trực thuộc, các đối tác nhờ thu hộ, nhờ chi hộ liên quan và với Tổng công ty.
Lập các báo cáo nghiệp vụ, báo cáo kế toán của dịch vụ thu hộ, dịch vụ chi hộ, dịch vụ chuyển tiền theo qui định.
2.3. Trực tiếp phát triển khách hàng, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thu hộ, dịch vụ chi hộ với các bên nhờ thu, nhờ chi trên địa bàn quản lý.
2.4. Được hưởng cước, hoa hồng các dịch vụ Thu hộ, Chi hộ, Chuyển tiền phân chia.
3. Bưu cục giao dịch:
3.1. Các bưu cục hoặc điểm phục vụ có đủ các điều kiện cung cấp dịch vụ theo qui định được mở các dịch vụ thu hộ, chi hộ, chuyển tiền theo Quyết định của Giám đốc bưu điện tỉnh, thành phố.
3.2. Bưu cục giao dịch phải có chỉ dẫn dịch các vụ Thu hộ, Chi hộ, Chuyển tiền để khách hàng nhận biết.
3.3. Niêm yết các bảng cước thu của người nộp tiền đối với các nghiệp vụ có thu cước.
B/Khách hàng:
1. Các đối tác tham gia dịch vụ.
Các đối tác tham gia các dịch vụ thu hộ, chi hộ, chuyển tiền bao gồm các loại sau:
1.1. Các đối tác liên kết dịch vụ: là các tổ chức ký hợp đồng hợp tác để để cung cấp các dịch vụ thu hộ, chi hộ, chuyển tiền cho bên thứ ba.
1.2 Đối tác liên kết kênh thanh toán: là các tổ chức, ngân hàng có liên kết mạng lưới, dịch vụ để thực hiện dịch vụ thu hộ, chi hộ, dịch vụ chuyển tiền giữa hai hệ thống.
1.3 Bên thứ ba: là các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thông qua các đối tác liên kết dịch vụ và liên kết kênh thanh toán.
1.4 Khách hàng: là các tổ chức, cá nhân trực trực tiếp sử dụng dịch vụ.
2. Các đối tác sử dụng dịch vụ, liên kết dịch vụ hoặc cung cấp kênh chuyển tiền, thanh toán theo qui định này phải được đăng ký trên hệ thống ứng dụng và được cấp mã đối tác.
3. Các đối tác hợp tác liên kết dịch vụ, kênh thanh toán, chuyển tiền và bên thứ ba liên quan do Tổng công ty ký kết hợp đồng và quản lý. Các đối tác tham gia với tư cách là bên sử dụng dịch vụ có thể được phân cấp cho các đơn vị ký kết hợp đồng và trực tiếp quản lý.

 

IX. Quy định khiếu nại, bồi thường:
Xử lý như qui định của dịch vụ Tài chính Bưu chính khác. Riêng đối với dịch vụ Thu hộ, món tiền đã thu không hoàn lại trừ trường hợp có hồ sơ được phê duyệt của đối tác nhờ thu.

 

X. Cách sử dụng dịch vụ:
1. Người nộp tiền:
- Đến điểm cung cấp dịch vụ gần nhất
- Điền đầy đủ thông tin nộp tiền vào phiếu
- Nộp tiền và cung cấp giấy tờ tuỳ thân hợp lệ
- Nhận giấy chứng nhận nộp tiền từ giao dịch viên.
2. Người nhận tiền:
- Đến điểm cung cấp dịch vụ gần nhất
- Điền đầy đủ thông tin nhận tiền như họ tên, mã nhận tiền, tổ chức thanh toán,…
- Cung cấp giấy tờ tuỳ thân hợp lệ và nhận tiền

XI. Các giấy tờ khách hàng cần có khi sử dụng dịch vụ, khi khiếu nại, bồi thường…:
Giấy tờ tùy thân như qui định đối với các dịch vụ Tài chính Bưu chính khác.

 

XII. Tóm tắt các bước cơ bản của quy trình dịch vụ:
1.Thu hộ:
Khách hàng - Bưu cục - Hệ thống máy chủ TCTY - Đối tác nhờ thu.
2.Chi hộ:
Khách hàng - Bưu cục - Hệ thống máy chủ TCTY - Đối tác nhờ chi - Bưu cục
" Khách hàng.

 

XIII. Chính sách ưu đãi, chương trình khuyến mại:
- Khách hàng đến điểm cung cấp dịch vụ gần nhất để có thể thực hiện thanh toán cho nhiều loại hoá đơn cũng như nhận tiền chi trả từ nhiều tổ chức khác nhau trên toàn quốc (1)
- Dịch vụ được xử lý online giúp cho khách hàng hàng tiết kiệm được thời gian khi nộp/ nhận tiền tại các điểm cung cấp dịch vụ
- Giao dịch nộp tiền của khách hàng được xác nhận nhanh chóng, chính xác, thanh tóan đúng yêu cầu

XIV. Các vấn đề lưu ý khác:

XV. Liên hệ:
liên hệ:
- Hot line: 04. 37682375 – 04. 37689427 – 04. 37689414
- Website:
http://vnpost.vn
Các bài mới hơn:
  Bán vé máy bay  (27/10/2011)
  Tiết kiệm Bưu điện  (26/10/2011)
Các bài đã đăng:
  Dịch vụ Điện hoa  (26/10/2011)
  Phát hành báo chí  (25/10/2011)
  Phát hàng thu tiền (COD)  (25/10/2011)
  Bưu chính ủy thác  (25/10/2011)
  Dịch vụ VExpress  (25/10/2011)
  Dịch vụ Bưu phẩm  (25/10/2011)
  Dịch vụ EMS  (25/10/2011)
  Dịch vụ Bưu kiện  (25/10/2011)
Bưu điện tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng - TX Gia Nghĩa - Đắk Nông
Điện thoại: 0501.3545 555 - Fax: 0501.3545 170