Tin tức nổi bật
Tên Video
Video Play
Slide Shows
LIÊN KẾT
Online:
2
 
Truy cập:
476252
Bưu điện tỉnh Đắk Nông

I. Giới thiệu

            Bưu điện tỉnh Đắk Nông là đơn vị thành viên, hoạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (sau đây gọi tắc là Tổng công ty), là một bộ phận cấu thành của mạng bưu chính công cộng, hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích cùng các đợn vị thành viên khác trong một dây chuyền công nghệ bưu chính, chuyển phát liên hoàn, thống nhất cả nước, có mối liên hệ với nhau về tổ chức mạng lưới, lợi ích kinh tế, tài chính, phát triển dịch vụ để thực hiện những mục tiêu của Nhà nước do Tổng công ty giao; được thành lập theo quyết định số 540/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Bưu điện tỉnh Đắk Nông hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp, các quy định khác của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Việt nam và Điều lệ này.

Bưu điện tỉnh Đắk Nông có con dấu khắc theo tên gọi, được đăng ký kinh doanh, được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại các ngân hàng và kho bạc nhà nước; chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và trước Tổng công ty trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ này.

Bưu điện tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm kế thừa quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp khác về dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát, tài chính bưu chính của Bưu điện tỉnh Đắk Nông cũ theo quy định của pháp luật.

II. Tên giao dịch và trụ sở

            Tên gọi đầy đủ: BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮK NÔNG

Tên giao dịch quốc tế: DAKNONG POST

Trụ sở chính đặt tại: Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: (84 261) 3 545 555 / Fax: (84 261) 3 545 159

Email: daknong@vnpost.vn

Website: http://daknong.vnpost.vn

III. Lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh:

            + Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do Tổng công ty giao.

+ Cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Tổng công ty giao.

+ Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của Tổng công ty.

+ Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát nhanh trong và ngoài nước.

+ Tham gia các hoạt động cung cấp các dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam ký kết, gia nhập khi được Nhà nước cho phép.

+ Hợp tác với các doanh nghiệp Viễn thông để cung cấp các dịch vụ Viễn thông và công nghệ thông tin.

+ Tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, dạy nghề và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính.

+ Kinh doanh các dịch vụ trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật.

+ Kinh doanh các dịch vụ tài chính, ngân hàng theo quy định của pháp luật.

+ Kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hoá theo quy định của pháp luật.

+ Kinh doanh các dịch vụ logistics.

+ Mua, bán, sữa chữa xe và vật tư, thiết bị xe, máy.

+ Mua, bán, đại lý mua, đại lý bán các loại hàng hoá và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

+ Xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng và các loại hàng hoá dịch vụ khác. Cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật.

+ In, sao bản ghi các loại; xuất bản, kinh doanh xuất bản phẩm.

+ Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.

+ Kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường), dịch vụ du lịch, quảng cáo.

+ Sản xuất giấy và các sản phẩm về giấy theo quy định của pháp luật.

+ Tư vấn, nghiên cứu thị trường; xây dựng, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật.

+ Thiết kế, xây dựng công trình, hạng mục công trình trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

+ Kinh doanh các ngành nghề, nghề khác theo quy định của pháp luật và của Tổng Công Ty.

 

VĂN PHÒNG BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮK NÔNG

Lãnh đạo

Giám đốc: Lê Văn Hùng

Phó giám đốc: Mai Nguyễn Ngọc Linh

02613.545.555 02613.545.191

0913.474.519

0914.194.632

 

Phòng Tổ chức Hành chính

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Chung

Phó phòng: Nguyễn Thị Thanh Thủy

02613.3545.170

 

0835.703.456

0875.992.222

 

Phòng Kế toán thống kê tài chính

Trưởng phòng: Trương Thị Phượng

02613.3545.181

0914.738.289

Phó phòng: Nguyễn Huy Chương

02613.3545.156

0914.093.969

 

Phòng Kế hoạch kinh doanh

Trưởng phòng: Lê Hồng Huy

02613.919191

0917.080.809

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ

Phó phụ trách: Ngô Hoài Nam

02613.545.172

0914.098.777

Phó phòng: Phạm Đức Trọng

02613.545.172

0935.708.709

LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Bưu điện Thị xã Gia Nghĩa

Giám đốc: Nguyễn Hùng

02613.3545.162

0943.013.613

Bưu điện Huyện Đắk R’lâp

Giám đốc: Lê Tiến Dũng

02613.3648.787

0917.469.625

Bưu điện Huyện Tuy Đức

P.Giám đốc: Phạm Văn Chung

02613.3646.720

0945.644.744

Bưu điện Huyện Đắk Glong

Giám đốc: Ngô Thanh Trúc

02613.3540.425

0918.984.848

Bưu điện Huyện Đắk Song

Giám đốc: Trần Đức Định

02613.3710.045

0914.223.446

Bưu điện Huyện Đắk Mil

Giám đốc: Nguyễn Dương Ninh

02613.3741.876

0913.303.288

Bưu điện Huyện CưJut

Giám đốc: Trần Lâm Tùng

02613.3707 222

0913.494.885

Bưu điện Huyện Krông Nô

Giám đốc: Trương Ngọc Minh

02613.3584 167

0914.379.990

Bưu điện tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng - TX Gia Nghĩa - Đắk Nông
Điện thoại: 0501.3545 555 - Fax: 0501.3545 170